چنانچه در استفاده از خدمات ویدیوجی به مشکلی برخورد کردید و یا پیشنهاد، انتقاد و نظری دارید می‌توانید از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید.